Sözlükte "ikbal" ne demek?

1. Baht açıklığı ya da yüksek bir oruna, duruma erişmiş olma durumu.
2. Padişaha ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye.
3. İstek, arzu.

İkbal kelimesinin ingilizcesi

prosperity
Köken: Arapça